FinalHosting.cz |  FinalTek.com |  Slunečný.net |  MojeOkolí.com

VaseData.cz

Často kladené dotazy (FAQ)

Otázka: Musím být pro použití služby VaseData.cz zaregistrován?

Odpověď: Nemusíte, nicméně bezplatná registrace účtu Vám dává mnoho možností, o které jste bez registrovaného účtu ochuzen. Jedná se zejména o správu nahraných dat, monitoring a správa přístupu k datům, změna uložených dat, apod. Pro využití placené verze služby je registrace povinná.

Otázka: Jak velký objem dat mohu pomocí služby VaseData.cz poslat?

Odpověď: Limity jednotlivých tarifních programů služby jsou uvedeny v aktuálním ceníku. V bezplatné verzi lze nahrát 1GB (tedy 1024 MB) dat. V placených verzích není objem dat omezen, nicméně doporučujeme zasílaná data rozdělit (případně "zazipovat") tak, aby odesílání zvládlo Vaše technické vybavení (jedná se zejména o kapacitu či rychlost Vašeho Internetového připojení).

Otázka: Kolika lidem mohu v bezplatné verzi služby data zaslat?

Odpověď: V bezplatné verzi služby VašeData.cz může Vaši zásilku stáhnout 30 lidí nebo jeden člověk třicetkrát, případně jakákoli kombinace mezi tím. Celkový počet stažení uschované bezplatné zásilky je nastaven na 30 stažení. Máte-li u služby VaseData.cz registovách účet, můžete tento limit navýšit, a to jak u jednotlivých souborů, tak u celé zásilky nebo rovnou u všech uschovaných dat.

Otázka: Lze ze služby VaseData.cz předčasně odstranit uschovanou zásilku?

Odpověď: Ano, ale pouze u uživatelů s aktivním registrovaným účtem. U uživatelů bez zaregistrovaného účtu dochazí k automatickému smazání po uplynutí limitů.

Otázka: Nestihl jsem si vyzvednout včas svou zásilku. Je nějaká možnost jejího obnovení nebo zaslání znovu?

Odpověď: Nemáte-li registrován účet u služby VaseData.cz a zásilka již byla smazána, neexistuje žádná možnost jejího obnovení. V případě, že máte placenou verzi služby, je možné zásilku po určité období obnovit ze záložních serverů. Další možností je požádat odesilatele zásilky o opětovné zaslaní. Pokud má odesílatel registrován účet u VaseData.cz, může po určitou dobu ve správě zásilek provádět opětovná zaslání.

Otázka: Je možné pomocí služby VaseData.cz odesílat celé adresáře nebo jen jednotlivé soubory?

Odpověď: V bezplatné verzi, tj. především uživatelé bez registrovaných účtů, lze zasílat maximálně 10 souborů. Souborem může samozřejmě být i archiv dat (tzn. zkomprimovaný adresář nebo více adresářů pomocí archivačního programu do jediného souboru). Velikost všech zasílaných souborů dohromady nesmí přesáhnout daný limit.

Otázka: Mohu odeslat zásilku více příjemcům?

Odpověď: Zásilku je možné odeslat více příjemcům vypsáním jejich e-mailových adres oddělených mezerou do pole "příjemce". Každý příjemce zvlášť obdrží upozornění na uschovaná data a instrukce k jejich vyzvednutí.

Otázka: Mohu si zásilkou vyzvednout i jinak než pomocí webové stránky služby VaseData.cz?

Odpověď: Ano, ale platí to pouze pro placenou verzi služby. Musíte mít aktivní účet a v nastavení aktivovanou ještě další metodu přístupu (např. FTP).

Otázka: Jsou mé soubory dostupné pro kohokoliv?

Odpověď: Data na serverech služby VaseData.cz jsou dostupná ke stažení komukoliv se znalostí adresy pro stažení.

Otázka: Jaké soubory mohu nahrát?

Odpověď: Můžete nahrát až 10 libovolných souborů, jejichž celková velikost nesmí přesáhnout stanovený limit služby VaseData.cz. O dosažení limitu budete informován před odesláním zásilky.